Tak to je


Ty dva věstníky, jeden z února letošního roku a druhý z června, jsem měl sice schova-né, ale nepředpokládanou náhodou jsem se k nim vrátil. Jsou to v obou případech pouze čtyři stránky kancelářského formátu, říká se tomu formátu A4, lesklý papír a černý i barevný tisk. Na první straně název pražské čtvrti a slovo BUDÍK, menším a slabším písmem výzva „vzbuďme se, jde o naši čtvrť“, a dále obsah, který by měl zneklidňovat každého slušného člověka. V podstatě je to provolání k boji proti developerům, podporovaným buď přímo nebo skrytě současnou zkorumpovanou státní správou, ať už při obvodním úřadě nebo magistrátu. Zbývá v té naší čtvrti ještě malý kousek přírody, ještě kousek volného místa, které by chtěly obsadit a využít stavební firmy pro výstavbu bytových domů a kanceláří. Snaha „budovatelů“ je pochopitelná, vytvořili by velké investiční celky, které by mohli prodat, nebo by jednou mohly přinášet zisk z pronájmů. Vypadalo by to hezky, alespoň z hlediska těch stavebních firem a jejich úřednických podporovatelů. Skutečnost je však trochu odlišná: v Praze je už nějakou dobu bytů dost, je i hodně nových bytů, ovšem mnoho jich je neobsazených: jsou drahé. Tak zvaní developeři chtějí přesto stavět stále dál. A lidé v místech, kde se má uskutečnit velkorysá stavební činnost, se bouří. Kladu si ale otázku: co mohou za vlády mafi-ánského kapitalismu, který sám sebe drze nazývá demokracií, dělat?
Mohou psát petice. Na jedné petici v naší čtvrti se sešlo 2300 podpisů, to není právě málo. Mohou najít mezi sebou ty, kdo půjdou na zasedání obecního zastupitelstva. Mohli by také udělat menší demonstraci, třeba před úřadem městské části. Pomohlo by to? Těžko vědět. Dovolte tedy citovat pár řádek z věstníku, z jehož zpráv vycházím: naši radní neakcep-tovali ani jeden z našich návrhů a naše zástupce, kteří vystoupili s věcnými dotazy, starosta dokonce prohlásil za poplety a pomatence pod vlivem omamných látek… Vraťme se ještě k jednání s představiteli městské části: zase jsme si jednou postáli na chodbě. Místa pro ve-řejnost na pokyn radnice předem obsadili zaměstnanci Úřadu městské části a obecních akciovek. Nenechali jsme se však odradit a ve stoje jsme pak se zájmem sledovali dokonalý hlasovací stroj radní koalice ČSSD/ODS…. Požadavky naší petice, aby byly podniknuty všechny kroky k zastavení výstavby a dále aby byla zahájena diskuse s občany a odborníky na téma urbanistického rozvoje čtvrti předložila Strana zelených. Oba tyto návrhy byly zamítnuty.
To, co zde bylo uvedeno, je z prvního, staršího, přesněji řečeno únorového věstníku. Druhý, červnový, psali zřejmě lidé poučení zkušeností. Na první straně je nad článkem, který je vlastně záznamem rozhovoru s dvěma představiteli české Transparency, výrazný nadpis: Praha (a číslo městské části) v první korupční lize. Pochybuji, že někdo zapochybuje o pravdi-vosti tohoto názoru: vím, a určitě nejsem sám, že tomu tak je, a vím to již delší řádku let…
Není třeba rozebírat jednotlivé fáze střetnutí občanů s developery, podporovanými radnicí. Je to případ, který se velice podobá mnoha jiným, o nichž se dozvídáme z novin a z televize. Většina těch případů, či jak se říká kauz, se sobě navzájem podobají. Odbor pro výstavbu se snaží předstírat, že považuje za důležité dodržovat zákony. Je ochoten vydat i rozhodnutí, které jako by to potvrzovalo. Ve skutečnosti je to jen hra na uchlácholení těch, kdo by právem nesouhlasili. Úřad se snaží co nejvíc vycházet vstříc bohatým investorům a v jejich zájmu je ochoten klamat a lhát. Nejvyšší představitelé městské části nebo i magistrá-tu se dokáží tvářit jako zásadoví zastánci spravedlnosti, ale nakonec nad nějakou tou podlostí přimhouří oko. Mějme ale pochopení: pár nespokojených občanů nemůže naše pány konšele ani jejich úředníky vzrušovat. Jejich kariéry ovlivňuje přízeň bohatých a mocných. V podmín-kách vlády peněz, majetku a korupce, není třeba se divit, že kdosi, snad ignorant nebo lump, prodá podnikatelovi veřejný park, chodník nebo cestu, že černá stavba se dodatečně povolí
a dobře placení papaláši to s náležitou dávkou lži a bezcharakternosti omluví.
Vrátil bych se ale k již zmíněnému místnímu věstníku: na jeho první straně končí výzva občanům slovy: „my se nevzdáváme a bojujeme dál“. Správně, chtělo by se dodat, ale pozor: až si budete myslet, že je všechno v pořádku, že jste snad dotáhli svou věc do vítězného kon-ce, buďte i nadále obezřetní. Ve hře jsou velké peníze. Pro ně jsou mocní schopni provést nenápadně a nečekaně jakýkoli podraz. Už se to leckde a nejednou stalo.
22.08.2012 | Autor: Milan Pavel


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se